Політика Конфіденційності

AE

Warning: Undefined array key "heading" in C:\OSPanel\domains\halom.org\wp-content\themes\halom\pagebuilder\panel-wysiwyg.php on line 7

Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Продавця (від імені Продавця), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі надання Послуг, тощо.
Будь ласка, ознайомтеся з даною Політикою перед використанням Сайту.

Захист персональних даних.

Обробка персональних даних здійснюється Продавцем на підставі згоди, отриманої від Покупця.

Продавець підтверджує та гарантує, що:

  • обробка персональних даних, отриманих від Покупця, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених «Згодою на обробку персональних даних», або у випадках, передбачених законодавством України;
  • персональні дані обробляються Продавцем на підставі згоди, що надана Покупцем у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних;
  • при обробці персональних даних Продавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
  • обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;
  • Продавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Покупця, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Продавець має право доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних чи бути Розпорядником персональних даних.

Покупець підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, що розміщена на Сайті Продавця https://halom.org/

Покупець не має права використовувати Сайт якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.

У випадку, якщо при використанні Сайту Покупцеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Продавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Покупцеві заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
Покупець розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.

Покупець визнає, що, у разі халатного відношення Покупця до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Персональних і інших даних Покупця. У такому випадку Продавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Покупцеві таким доступом.

Інформаційна підтримка (розсилки)

Покупець дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Продавця (надалі за текстом – «Повідомлення»). Покупець має право відмовитись від отримання Повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

Відмова від отримання Повідомлень

Покупець, який не хоче надалі отримувати повідомлення від Продавця, має право відписатися від розсилок отримання Повідомлень, натиснувши на посилання «Натисніть тут, щоб відписатись», вказане в кінці будь-якого електронного повідомлення, надісланого Продавцем та/або від його імені.

Зміна та/або редагування та/або видалення персональних даних.

Змінювати, редагувати, видаляти свої персональні дані Покупець може шляхом направлення Продавцеві заяви у довільній формі на зміну, редагування, припинення обробки своїх персональних даних за поштовою адресою, зазначеною у розділі Контактна інформація. Після отримання Продавцем такого повідомлення Персональні дані Покупця знищуються відповідно до норм чинного законодавства.

Повідомлення у випадку внесення змін до Політики конфіденційності

Продавець залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даному Сайті. Використовуючи Сайт Покупець підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Сайту.

Інші умови

Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Покупець або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Контактна інформація

Громадська організація «ХАЛОМ», ідентифікаційний код 40032305, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 О, адреса електронної пошти [email protected], номер телефону 099 544 89 36, 068 941 88 05, сайт https://halom.org/