Згода на обробку персональних даних покупців

AE

Warning: Undefined array key "heading" in C:\OSPanel\domains\halom.org\wp-content\themes\halom\pagebuilder\panel-wysiwyg.php on line 7

1. Покупець шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Продавцю (ГО «ХАЛОМ»), на обробку своїх персональних даних у Базі даних Продавця, добровільно наданих при реєстрації на сайті Продавця та придбанні Квитка на сайті Продавця, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти, а також інформацію про здійснені покупки; згідно мети їх обробки, визначеної цієї Згодою. Дані можуть оброблятись у картотеках, в електронній формі та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних (надалі за текстом – «База»).

Покупець зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.

*Терміни і поняття, що містяться у цій Згоді, вживаються у значеннях, наведених у законодавстві та Публічній оферті Продавця.

2. Володілець персональних даних: Громадська організація «ХАЛОМ», ідентифікаційний код 40032305, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 О

3. Цим Покупець повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Продавцем з метою надання Послуг:
– надіслання повідомлень Покупцю з ціллю комунікації щодо придбання Послуг,
– надання Послуг,
– забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів,
– інші, аналогічні переліченим вище, цілі.

4. Мета та цілі збору персональних даних

Цим Покупець повідомляється та надає Продавцю згоду на вчинення з персональними даними Покупця нижченаведених дій (у тому числі працівниками Продавця в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):
– збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені вище;
– обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Продавець самостійно, включаючи передачу іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Продавця, за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Покупець погоджується з тим, що Продавець не зобов’язаний окремо персонально повідомляти Покупця про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Продавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
– внесення змін до персональних даних Покупця за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Інформація про розпорядників персональних даних, у т. ч. іноземних суб’єктів відносин, перелічена в цій Згоді та оновлюється шляхом розміщення оновленої редакції Згоди на сайті https://halom.org/

5. Права суб’єкта персональних даних

Цим Покупець повідомляється про його права, як суб’єкта персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Покупець, як Суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Доступ до персональних даних Покупця надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Продавця, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки персональних даних.

6. Строк зберігання

Персональні дані зберігаються в Базі даних протягом 6 (шести) років, після спливу якого персональні дані видаляються (знищуються) із Бази даних у порядку, передбаченому внутрішніми документами Продавця.

7. Інші умови

Акцептом Публічної оферти Продавця, Покупець підтверджує, що він уважно ознайомився з умовами Згоди, а також письмово повідомлений Продавцем про включення його персональних даних до Бази на умовах цієї Згоди, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Покупця, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані, та, відповідно надає свою згоду на обробку персональних даних Покупця на умовах цієї Згоди.

Момент Акцепту Публічної оферти Продавця та/або збереження своїх персональних даних на Сайті збігається з моментом включення персональних даних Покупця до Бази та початку обробки його персональних даних.

Моментом Акцепту є проставлення Покупцем на сторінці сайту Продавця позначки «Згоден з умовами публічної оферти».

Під особами, яким передаються персональні дані Покупця, розуміються Розпорядники Бази персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».